תמונות שלנו

הרצאה בנושא מניעת אובדן וצמצום פחתים


הרצאה בנושא מניעת אובדן וצמצום פחתים, אבטחת מידע, תעופה ולוגיסטיקה של ברלין-ברנדנבורג
המרצה: שחר לוי.
חברת גולדשמיט אנד לוי